Tilawah Al-Quran Antarabangsa 2010 - Hani Abdel Aziz Ahmed (Mesir)