Download Asas Tarannum Percuma

(Cara download :Klik kanan dan pilih Save Target As)

Surah Al-Jumuah

Lagu Bayyati

Harakat 1
Harakat 2
Harakat 3
Harakat 4
Harakat 5
Harakat 6

Lagu Hijjaz

Harakat 1
Harakat 2
Harakat 3
Harakat 4

Lagu Soba

Harakat 1
Harakat 2
Harakat 3
Harakat 4
Harakat 5


Bayyati Penutup

Download Bacaan Qari Ternama


Surah At-Tahrim (Bacaan Oleh Dr Naina')

Ustaz Nik Jaafar (Surah Al-Hasyr)

Qari Muda HarumKan Nama MalaysiaMUHAMMAD Ahmad Zahid (gambar) mengharumkan nama Malaysia apabila menjuarai kategori bacaan terbaik pada majlis Anugerah Al-Quran Antarabangsa Dubai (DIHQA) ke-12 yang berakhir di Dubai, kelmarin.
Apa yang lebih membanggakan rakyat Malaysia ialah al-hafiz berusia 13 tahun itu juga diberi penghormatan memperdengarkan bacaan Al-Quran pada majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan Putera Mahkota Dubai Sheikh Hamdan Bin Mohammad Bin Rashid Al Maktoum.

AL-IMAM IBNU AL-JAZARI (751H - 833H) : PENGHULU QURRA'

Latar Belakang

Nama sebenar al-Imam Ibnu al-Jazari ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin `Ali bin Yusuf al-Jazari al-Dimasyqi. Beliau digelar sebagai Abu al-Khair. Beliau dilahirkan pada malam Sabtu 25 Ramadhan 751 Hijriah di Dimasyq, Syam. Di Dimasyq inilah beliau dibesarkan dan menjadi tempat beliau tamat menghafaz al-Quran ketika beliau berusia 14 tahun lagi. Apabila beliau membesar beliau lebih cenderung untuk mendalami ilmu al-Qiraat daripada masyayikh-masyayikh yang ada pada ketika itu.

Guru-guru Beliau

Di antara ulama-ulama Dimasyq yang menjadi tempat beliau bertalaqqi ialah Abu Muhammad Abdul Wahhab bin as-Salar, Syeikh Ahmad bin Ibrahim at-Thohhan, Syeikh Abu al-Ma`ali Muhammad bin Ahmad al-Labani dan al-Qodhi Abu Yusuf Ahmad bin al-Husain al-Kifri al-Hanafi. Manakala guru-guru beliau dari Mesir ialah Abu Bakr Abdullah bin al-Jundi, Abu Abdillah Muhammad bin as-Sho`igh, Abu Muhammad Abdul Rahman bin al-Baghdadi dan Syeikh Abdul Wahhab al-Qorwi.

Ketika beliau bermusafir ke Makkah untuk menunaikan ibadat haji dan menuju ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah s.a.w, beliau telah bertalaqqi al-Quran dengan Imam Masjid al-Nabawi ketika itu iaitu Muhammad bin Soleh. Beliau juga telah mentalaqqi al-Quran daripada hampir semua imam-imam qiraat daripada Syam, Mesir, Hijaz baik secara ifrad dan jama` dengan berpandukan kitab-kitab qiraat yang muktabar seperti as-Syatibiah, at-Taisir, al-Kafi, al-`Unwan, al-I`lan, al-Mustanir, at-Tazkirah, at-Tajrid dan lain-lain kitab qiraat yang masyhur pada ketika itu yang menjadi rujukan utama umat Islam dalam bidang ini.

Beliau juga mengadakan majlis pengajian qiraat selama beberapa tahun di Jami` Umawi, Dimasyq dengan sambutan yang cukup hebat oleh murid-murid beliau pada masa itu. Ada dikalangan mereka yang bertalaqqi daripada beliau berdasarkan satu buah kitab qiraat sahaja. Ada juga yang lebih daripada satu buah kitab. Ada yang bertalaqqi daripada beliau Qiraat Tujuh, Qiraat Sepuluh bahkan lebih daripada itu. Antara anak-anak murid beliau yang mengambil Qiraat Sepuluh ialah anak beliau sendiri Abu Bakr Ahmad bin Muhammad, Syeikh Mahmud bin al-Husain as-Syirazi, Syeikh Najibuddin Abdullah bin al-Husain al-Baihaqi, Syeikh Muhammad bin Ahmad bin al-Haim dan sebahagian besar murid-murid beliau yang lain.

Kegigihan Beliau

Kesungguhan beliau untuk mendalami ilmu qiraat ini cukup terserlah dengan ketabahan beliau merantau keseluruh rantau Islam untuk belajar ilmu Qiraat dan mengajarkannya. Beliau telah bermusafir ke Mesir, Madinah, Basrah, Samarqand, Khurasan, Isfahan dan Syiraz. Ketika beliau singgah di `Anizah, Najd beliau telah mengarang kitab ad-Durrah al-Mudhiah, kitab Qiraat Tiga untuk menyempurnakan Qiraat Tujuh oleh Imam as-Syatibi sehingga dikenali sebagai Qiraat Sepuluh Syughra.

Ketika beliau berada di Madinah, setelah selesai beliau mengarang Tahbir at-Taisir, beliau mengarang satu kitab lagi yang cukup bermakna dalam dunia ilmu al-Quran dan al-Qiraat iaitu an-Nasyr Fi al-Qiraat al-`Asyr. Kitab ini merupakan kitab yang paling sempurna di antara sekian banyak kitab-kitab beliau dalam membahaskan ilmu tajwid dan qiraat. Kitab inilah yang menjadi manhaj tertinggi pengajian ilmu qiraat sejak zaman dahulu sehinggalah sekarang. Setelah itu, beliau telah mengarang sebuah kitab untuk mentalkhis kitab an-Nasyr ke dalam bentuk matan dengan nama Toyyibah an-Nasyr Fi al-Qiraat al-`Asyr. Kitab inilah yang telah al-Azhar tetapkan dalam manhaj pengajian qiraat di marhalah Takhassus Qiraat di maahad-maahaq qiraat di seluruh Mesir. Di samping itu, semasa beliau berada di Madinah beliau telah mengarang beberapa kitab lain samada qiraat dan lain-lain.

Kealiman Beliau Dalam Bidang-bidang Lain

Sebenarnya al-Imam tidaklah alim dalam bidang qiraat sahaja, bahkan beliau sangat alim dalam beberapa disiplin ilmu yang lain seperti tafsir, hadith, fiqh, usul fiqh, tauhid, tasauf, nahu, sorf, balaghah dan lain-lain lagi. Akan tetapi, di antara ilmu-ilmu yang dinyatakan tadi ternyata beliau lebih alim dalam bidang ilmu hadith. Al-Imam telah mempelajari ulum hadith ini daripada guru-guru beliau seperti as-Syeikh Solahuddin bin Ibrahim bin Abdullah al-Muqaddisi al-Hanbali, al-Imam al-Mufassir al-Muhaddith al-Hafiz Abu al-Fida` Ismail bin Kathir, al-Imam Ibnu `Asakir, Zainuddin bin Abdul Rahim al-Isnawi dan beberapa guru beliau yang muktabar. Beliau mendalami ilmu ini baik dirayah mahupun riwayah sehingga beliau digelar al-Huffaz ath-Thiqat al-Athbat.

Beliau berguru dengan al-Imam al-Isnawi dan al-Imam Ibnu Kathir sehinggalah beliau diberi keizinan oleh gurunya untuk memberi fatwa dan pengajian pada tahun 774 Hijriah sedangkan pada ketika itu beliau baru berumur 24 tahun dan al-Imam Ibnu Kathir merupakan guru pertama yang memberi ijazah keizinan memberi fatwa kepada beliau. Beliau juga diiktiraf untuk memberi fatwa oleh as-Syeikh Dhiauddin pada tahun 778 Hijriah. Manakala pada tahun 785 Hijriah, Syaikhul Islam al-Balqini juga melakukan perkara yang sama.

Beliau telah dilantik sebagai Masyikhah as-Solihiyyah di Baitul Maqdis selama beberapa waktu.Beliau juga pernah dilantik sebagai qadhi di Syam dan Syiraz. Ketika beliau di Syiraz, beliau telah menubuhkan sebuah madrasah untuk mengajar ilmu qiraat yang diberi nama "Darul Quran".

Kewafatan Beliau

Pada waktu dhuha hari Jumaat bertepatan 5 Rabi`ul Awwal 833 Hijriah, beliau telah pulang mengadap Rabul `Izzati. Beliau telah disemadikan di Darul Quran yang diasaskan olehnya. Jenazah beliau telah diiringi oleh seluruh umat tanpa mengira darjat dan pangkat. Ini memberi bukti beliau benar-benar dikasihi umat.

Renungan Bersama

Sesungguhnya al-Imam merupakan seorang yang alim, soleh, wara`, zuhud dan pemurah. Seluruh masa dan waktu beliau penuh dengan amal kebajikan dan taqarrub. Sentiasa membaca al-Quran dan mendengarnya daripada orang lain, tekun menuntut ilmu sehinga mampu mengarang. Beliau tidak pernah meninggalkan qiamullail baik ketika beliau kelapangan atau dalam permusafiran. Senantiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis serta tiga hari dalam setiap bulan. Banyak karangannya yang bermanfaat menunjukkan tingginya kegigihan beliau dan hebatnya ilmu beliau tanpa mengira disiplin ilmu apatah lagi dalam bidang ilmu al-Quran dan al-Qiraat yang diberi kelebihan oleh Allah S.W.T kepada beliau.

Di ambil dari :http://abu-huzaifah.blogspot.com/2006/05/tokoh-qurra.html

Gambar Qori-Qoriah Bekas Johan Antarabangsa

Bacaan Al-Quran secara bersepadu oleh johan qari perinkat antarabangsa:

1) Tuan Hj Noor Din Bin Idris (Kelantan)
2) Tuan Hj Abd Rahim Bin Hj Ahmad (Kelantan)
3) Tuan Hj Yahya Bin Daud (Kelantan)
4) Ustaz Husin Bin Mohd Yunus (Kelantan)
5) Ustaz Mohd Bin Yusof (Kelantan)

Bacaan Al-Quran secara bersepadu oleh johan qariah perinkat antarabangsa:
1) Pn Hjh Umi Kalsum Bte Mohd Zain (Johor)
2) Pn Hjh Faridah Bt Mat Saman (Kelantan)
3) Pn Hjh Pasiah Bt Hashim (Selangor)
4) Pn Hjh Rahmas Bt Abdullah (Johor)
Gambar Ini diambil dari :http://www.geocities.com/jemaah_iqra/SJI_Majleza.html

Sejarah Ringkas Qari Lagenda
Sheikh Mustafa Ismail


(1905-1978). Dilahirkan di Mit Ghazal. Sebuah kampong berdekatan Tanta(Utara Cairo). Sheik Mustafa Ismail belajar Al-Quran semenjak kecil dan apabila berumur 15 atau 16 tahun beliau belajar di Azhar Institued di Tanta.
Beliau mempelajari ilmu science Al-quran dan bercadang meneruskan pelajarannya ke University Azhar di Cairo. Tetapi berminat menjadi Qari dan membena reputasinya sebagai Qari di Delta dalam tahun 1930. Beliau mulanya ke Cairo menerima jemputan membaca Al-Quran di beberapa majlis.Kemudian di jemput oleh Raja Farouk pada bulan Ramadan 1944 untuk mendengarkan bacaan beliau.Selepas perbincangan yg panjang dan penyesuaian suaranya di radio beliau kemudian membaca Al-Quran di radio station Mesir. Sheik Mustafa sangat berminat dengan bacaan Sheik Muhammad Rifcat dan Sheik Abd Al-Fattah Al-Sacsaci namun beliau tetap cenderung dengan cara bacaan unik beliau itu. Beliau tidak belajar musiz recara formal ,tapi dapat menguasai seni musik dan seni lagu pada zaman itu. Beliau kerap mengembara dan terkenal di luar negeri Sebagai Qari yang teratas dalam senarai Qari-Qari Mesir, beliau berjaya merakamkan Al-Quran keseluruhannya dalam bentuk murattal dan mujawwad. Rakamannya tiada di luar Egypt. Sheik Mustafa menjadi Qari tetap pada President Anwar Al Sadat dan mengikutinya ke Jurusalem pada 1978. Beliau di anggap sebaigai Qari terulung zaman ini kerana bacaaannya yang bertaranum dan tajweed yang baik sekali.Beliau boleh di anggap sebagai inspirasi kepada Qari-Qari yang baru.Semasa beliau meninggal dunia beliau menjadi Qari di Masjid Al-Azhar. Al-Fatehaa¡K.kepada Sheik Mustafa Ismail¡K.Ameeen.

Mp3 Al-quran Online

Choice Surah


Klik Disini dengar radio Quran AbdulRahman Sudais


Sekiranya ingin mendengar bacaan oleh qari-qari dibawah klik disini.


Abd Allah Al Matrud

Abd Al Baset

Abd Allah Juhainy

Abd Al Rasheed Soofy

Abdul Rahman Alsudais

Abu Bakr Al Shatery

Ahmad Al Ajmi

Ali Al Huthaify

Alsudais and Shuraim

Al Masjid al Nabawy

Hani Al Rifai

Khaled Al Qahtani

Mahmoud K. Al Hussary

Mishary Al Efasy

Mohamad Al Menshawy

Muhammad Ayob-Haram

Muhammad Ayob

Muhammad Jibreel

Saad Al Ghamdi

Salah Abu Khater

Salah Al Budair

Soud Al Shuraim

Syed RamadanBacaan Ahmad Mustafa Kamil dan Muridnya


As mentioned earlier I want to begin to post some pictures and more about this place. It is a place that has become the 'musical' school of Mustafa Ismael for people all over Egypt. It is also a place where many great reciters come to discuss, listen, and learn about Sh. Mustafa Ismael.

Ahmad Mustafa Kamel is currently working for the Fajr TV channel which is broadcasted in Egypt and in the middle east. His job is in helping qualify new reciters that are looking for a chance to recite on TV and show their talent. Many new egyptian reciters that are up and coming have been found by him and he has helped them develop their technique and skills. A couple of reciters that he has helped in training and enhancing include:

Yasir Sharqawi

Reda Konay
Somaya Abdel Aziz
Momen Mahmood
and others...


Ahmad Mustafa is also the largest collector and preserver for Sh. Mustafa Ismael's audio recordings in the world. He is the source for even sound recording companies such as Sono Cairo and others when it comes to Sh. Mustafa Ismael. He has the original copies of most of Sh. Mustafa Ismaels recordings many of which are on older magnetic reels. The number of recordings is more than 600. In the days to come I will break out the specifics of this number by Surahs. I personally have purchased over 250 recordings from Ahmad Mustafa which have now been posted on www.mustafaismail.org. This site has been established by Ensar Demarkin a great lover of Sh. Mustafa Ismael. Ensar has worked hard to convert all of the recordings to digital format and preserve their quality as best as possible. May Allah reward him for his efforts.
Bacaan Syeikh Mustafa Ismail
Koleksi Akademi Al-Quran


Diri Hamba

dua
salam


Nama Hamba Mohd Sabri Bin Mohd Yunus,Seorang Guru Agama Lepasan Kpli 2004 di(IPDA)Kedah,Pada 2004 hamba johan tilawah kebangsaan antra maktab,nasib je kot...Asal Pasir Mas Kelantan,skrg hamba masih lagi guru Agama disabah,mintak maaf blog hamba sekadar suka-suka je,Mai kita pakat kongsi-kongsi apa-apa yang berkaitan quran tarannum.Hamba alu-alukan sangat.Saje bagi slow-slow...heeee..mai berkenalan..

No Tel : 019-5350620
E.Mail :
Sila Klik Logo YM sekiranya anda ada yahoo massenger,boleh kita sembang


Assalamualaikum W.B.T.H.Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam ,Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.

Laman Ini Masih lagi dalam proses pembikinan,ditambah dan diubah suai.Memandangkan keadaan hamba sibuk sedikit,oleh itu laman ini hanya kadang-kadang sahaja boleh ditambah baik.Harap maaf.Hamba bina laman ini hanyalah sekadar koleksi peribadi untuk tatapan sendiri .Kalau rasa tak seberapa tu mintak maaf la ye...

Namun begitu sekiranya terdapat dikalangan pengunjung laman ini berminat untuk mendapatkan buku tajwid,buku tarannum serta cd-cd berkaitan tarannum ada dengan hamba.

Cd interaktif tarannum telah dikeluarkan oleh bekas-bekas johan qari,qari-qari tanahair yang lain serta telah dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk sekolah-sekolah yang men yag ada Kelas Kemahiran Quran.

Sekiranya muslimin muslimat ingin mendapatkan koleksi qari tanah arab dan qari qariah malaysia khasnya dalam bentuk cd bolehlah hubungi hamba.

Cd asas tarannum,cd peringkat menengah dan terbuka bagi mereka yang ingin mendalami ilmu tarannum boleh didapati dengan hamba.


Sila Klik Label ini untuk hubungi melalui e.mail :

Jika mau info terkini al-qari sila masukkan e-mail anda:

Delivered by MohdSabri


blind
religion


Koleksi Link Web Al-quran


www.mohdsabri78.multiply.com

www.taranum.blogdrive.com

www.attarannum.wordpress.com

www.aswatalislam.net

http://www.forumankebut.net/forum

http://www.quranreciters.com

http://www.herkul.org

http://www.powerqari.multiply.com

http://www.sji8.tripod.com

http://www.tarannum-download.blogspot.com

http://www.kemahiran-al-quran.blogspot.com

http://www.rahsiaquran.com

http://www.ekawan.com

http://www.quran.muxlim.com

http://www.2muslims.com

http://www.itilavet.wordpress.com

http://www.au.truveo.com

http://www.quranbiz.com

http://www.english.islamway.com

http://www.quranexplorer.com

http://www.orangbaru.bravejournal.com

http://www.video.africahit.com

http://www.aliramazani.com

http://www.qurantilawah.com

http://www.islamcokguzel.ick.net

http://www.aswatalislam.net

http://www.artofrecitation.com

http://www.ankebut.net


http://www.all-quran.net

http://maqamat.blogspot.com

http://quran.al-shia.com

http://islam.maktoob.com

http://www.orvah.com

http://www.ikna.ir

http://www.alsiyad.com

http://lethy.ingoo.us

http://www.mp3quran.net

http://www.aviny.com

http://quran.iribtv.ir

http://www.holyquran.net

http://www.qaraati.net

http://www.islamweb.net

http://www.listen2quran.com

http://www.muslimbridges.org


http://tarannumalquran-nordinj.blogspot.com

Maksud Seni Tarannum


Tarannum adalah suatu ilmu atau qaedah suara yang dipelbagaikan mengikut proses nada, rentak dan irama tertentu.Nada: tingkatan atau tekanan bunyi suara.Rentak: pergerakan yang menghidupkan bunyi suara.Irama: alunan atau bentuk bunyi.

Tarannum adalah suatu istilah yang diguna pakai oleh RasuluLlah SAW. Sabda Baginda:ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الترنم بالقرأن. (رواه البخارى)“Apa yang diizinkan Allah atas sesuatu itu ialah apa yang diizinkan kepada nabinya yang selalu mengelokkan lagu (tarannum) bacaan al-Quran”.
Sejarah Tarannum
Rasulullah SAW menerima Al-Quran pada tahun 610 masihi. Baginda memerintahkan umatnya membaca Al-Quran dengan suara yang elok serta diperindahkan lagi (tazyin / tarannum). Kemudian terdapat beberapa orang sahabat yang masyhur sebagai qari-qari yang baik antaranya Abdullah bin Mas’ud RA, Abu Musa Asy’ari RA dan ramai lagi. Kemudian pada zaman tabiin muncul pula qari-qari seperti Alqamah b Qis di Kufah (62 hijrah). Abdullah b Saib di Mekah (70 hijrah) dan lain-lain. Begitulah sejarah pembacaan Al-Quran bertarannum yang terus berkembang sehingga ke hari ini.
Oleh kerana tarannum sesuatu yang bersifat seni pendengaran (sima’i), maka Jumhur qurra bersepakat bahawa tidak diketahui secara sanadnya bagaimanakah bacaan berlagu RasuluLlah SAW itu.Ketika zaman-zaman keagungan Islam dahulu, cabang-cabang ilmu Islam begitu pesat berkembang serta mempunyai berbagai aliran (mazhab). Seiring dengan itu, ilmu tarannum juga membangun serta mempunyai berbagai aliran yang popular antaranya:A. Misri (Mesir).B. Hijazi (Mekah dan Madinah).C. Iraqi.D. Kurdi (sempadan Iraq dan Turki).E. ‘Ajami (Iran) dan lain-lain.Kini aliran yang paling popular dan diterima di seluruh dunia ialah aliran Misri. Qari-qari Mesir yang muktabar telah mengambil dan mengubah suai tarannum-tarannum atau lebih mereka sebutkan sebagai ilmu maqamat itu dari aliran-aliran di atas mengikut budaya mereka serta mengarabkannya untuk bacaan Al-Quran.
Perbandingan Aliran Hijazi dan Misri
Aliran Hijazi
• Padang pasir.• Bukit bukau.• Suhu tinggi.Lalu: irama dan rentaknya lincah dan nada suaranya tinggi kehangatan.Aliran Misri
• Lembah nil.• Subur menghijau.• Suhu sederhana.Lalu: irama dan rentaknya lembut dan suaranya sederhana kemanisan.
Asal Ilham Tarannum
Manusia yang berjiwa seni selalulah mendapat idea-idea dari persekitarannya. Sejak zaman silam, pengaruh bunyi geseran kayu, bunyi tiupan angin, bunyi kicauan burung, bunyi air mengalir dan lain-lain telah mencetuskan idea untuk membuat lagu ataupun didalam bahasa arab disebut At-Tarannum, Al-Ghina, ataupun ilmu Al-Maqamat.
Hukum Umum Bertarannum
Berdasarkan kaedah fiqhiyyah serta pandangan alim-ulama, bolehlah kita fahami bahawa hukum bertarannum adalah seperti berikut;1. Fardhu (kifayah) – jika hanya dengan berlagu sahajalah masyarakat ingin mendekati Al-Quran.2. Sunat – jika dengan berlagu boleh membantu kesempurnaan hati.3. Harus – untuk mengambil keseronokan mendengar alunan yang indah.4. Makruh – jika dengan berlagu tiada langsung kebaikan keagamaan diperolehi.5. Haram – jika merosakkan hukum-hukum tajwid, meniru-niru lagu keagamaan lain, meniru-niru lagu penyanyi-penyanyi yang hanya melekakan dan lain-lain.

Sabda RasuluLlah SAW:اقرؤوا القرأن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق، فإنه سيجئ بعدي قوم يرجعون بالقرأن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. لا يجاوز حناجزهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. (رواه الطبرني والبيهقي)Bacalah al-Quran itu dengan gaya lagu dan suara yang berlahjah Arab dan jangan sekali-kali menbaca dengan lagu dan suara yang berlahjah keYahudian atau keNasranian. Demikian juga lagu-lagu ahli fasik (Biduan dan Biduanita). Maka sesungguhnya sepeninggalanku nanti, akan muncul satu golongan yang sengaja