KEPUTUSAN MTQSS KPM KEBANGSAAN 2015 :

KEPUTUSAN MTQSS KPM KEBANGSAAN 2015 : LELAKI Tilawah Ren. 1. Kedah 87.5% 2. Selangor 84% 3. Sarawak 83.5% Tilawah Men. 1. Kelantan 83% 2. N.9 82% 3. Melaka 79.5% Hafazan Ren. 1. Kedah 92.5% 2. Perak 91.5% 3. Sabah 91% Hafazan Men. 1. P.Pinang 88.5% 2. Kedah 85% 3. Melaka 84.5% Bercerita 1. Selangor 88.5% 2. N.9 84.5% 3. Terengganu 80.3% Syarahan 1. Johor 88% 2. Kelantan 85% 3. Kedah 82% PEREMPUAN Tilawah Ren. 1. Selangor 86.5% 2. Kelantan 84.5% 3. Perak 82% Tilawah Men. 1. Sarawak 88% 2. Terengganu 83% 3. Selangor 78.5% Hafazan Ren. 1. Selangor 91% 2. Johor 90% 3. Perak 89.5% Hafazan Men. 1. Perak 87% 2. N.9 86.5% 3. Melaka 85.5% Bercerita 1. Selangor 88.6% 2. Perak 83.5% 3. WP labuan 83.2% Syarahan 1. Melaka 82% 2. Terengganu 79% - isi 3. Perlis 79%