Toriq Tayyibah an-Nasr

Toriq Tayyibah an-Nasr

Istilah yang selalu bermain dibibir pembaca al-Quran adalah Toriq Syatibiy dan Toriq Jazari atau disebut juga Toriq Tayyibah dalam sudut bahasa bermaksud jalan.

Dalam ilmu tajwid dan qiraat, istilah Toriq biasanya diterang maksudnya selepas huraian makna Imam dan Rawi.

Bacaan yang dinasabkan kepada Imam di kalangan Sepuluh Imam Qiraat dipanggil qiraat. Bacaan yang dinasabkan kepada perawi yang mengambil bacaan tersebut daripada Imam dipanggil riwayat dan setiap yang dinasabkan kepada yang mengambil dari perawi walaupun di zaman mutakhir dinamakan toriq.

Sebagai contoh al-Quran yang ada pada hari ini ialah mengandungi riwayat Hafs mengikut Qiraat Imam Asim melalui Toriq Syatibiy.

Antara cara bacaan Toriq Syatibiy adalah empat harakat atau disebut tawasut pada hukum mad wajib muttasil seperti dan juga mad jaiz munfasil seperti. Bagi mereka yang mendalami secara serius ilmu tajwid mereka selalu berjumpa istilah Toriq Tayyibah atau Toriq Jazari.
Antara kaedah bacaan toriq jazari ialah membaca dua harakat atau disebut Qasar pada hukum mad jaiz munfasil.
Dinamakan Toriq Tayyibah adalah bersumberkan kitab karangan oleh Imam Ibnu al-Jazari (meninggal 883 hijrah) yang bertajuk Tayyibah an-Nasyr. Matn Tayyibah ini disusun dalam bentuk syair berjumlah 1,015 rangkap. Merangkumi usul Sepuluh Qiraat bersama Farsy untuk 30 juzuk al-Quran.

Kealiman Ibnu al-Jazari dalam ilmu qiraat yang begitu tinggi menjadi rujukan ulama sezamannya, menguasai sanad al-Quran daripada guru al-Quran tersohor di Damsyik, Madinah dan juga Mesir.
Beliau menghasilkan banyak penulisan yang bersifat kreatif dan tidak hanya mengikut atau menukil tulisan ulama terdahulu.

Beliau mengkaji sanad qiraat, adakah menepati bahasa Arab dan menepati nas sebagaimana mushaf Uthmani.
Lantas beliau mendapat natijah bahawa qiraat Abu Ja'afar, Ya'kub dan Khalaf al-Asyir berada dalam kumpulan qiraat yang mutawatirah sama dengan tujuh qiraat yang dipilih Ibnu Mujahid (meninggal 324 hijrah).

Ulama menamakan Tujuh Qiraat yang terkandung dalam Matn Syatibiy bersama Tiga Qiraat yang terkandung dalam Matn Durrah al-Mudhiah sebagai Asyarah Sughra. Sementara Matn Tayyibah yang menghimpunkan sekali gus Sepuluh Qiraat dinamakan Asyarah Kubra,
Matn Tayyibah sebenarnya ringkasan dalam bentuk syair yang dikarang oleh Imam Ibnu al-Jazari bersumber dari kitabnya al-Nasyr fi al-Qiraat al-Asyr. Kitab al-Nasyr ini merupakan satu kitab yang lengkap dalam perbahasan ilmu qiraat merangkumi imam-imam qiraat, perawi dan toriq. Jumlah toriq yang dikumpulkan dalam al-Nasyr secara tahqiq berjumlah 80 toriq. Daripada 80 toriq ia bercambah dan berkembang kepada 980 toriq. Ibadah al-Jazari pernah menyatakan barang siapa menyangka ilmu qiraat sudah lupus, katakanlah kepadanya al-Nasyr menghidupkannya kembali.
Kenyataan ini menunjukkan perbahasannya meliputi seluruh bab dalam ilmu qiraat dan mampu menghidupkan kembali ilmu qiraat yang lupus dan yang tidak diamalkan lagi.
Namun begitu, bagi yang ingin membaca riwayat Hafs dari Toriq Tayyibah perlu kepada talaqqi dan musyafahah dengan guru. Ini kerana terdapat beberapa hukum yang wajib diraikan jika membaca mad jaiz munfasil dengan kadar dua harakat.
Selain itu, Sheikh Abdul Fattah al-Mirsafi menyatakan Toriq Tayyibah diamalkan bagi mereka yang mahir dalam ilmu tajwid kerana beberapa hukum yang perlu dilakukan.

Kepada orang awam disarankan kepada mereka membaca al-Quran mengikut Toriq Syatibiy.
Apabila ditanya bekas Mufti Kelantan, Allahyarham Tuan Guru Muhammad Nor yang terkenal alim dalam ilmu qiraat tentang bacaan dua harakat untuk mad jaiz, beliau menjawab: "Setiap mad jaiz yang ada dalam al-Quran ditandakan dengan alamat mad yang membawa maksud membacanya dengan empat harakat".

Justeru al-Quran memang dicetak mengikut Toriq Syatibiy yang perlu membaca mad jaiz dengan empat harakat.

Jawapan yang ringkas dan tepat ini amat sesuai diaplikasikan oleh umat Islam. Namun bagi mereka yang mempunyai maklumat berkaitan Toriq Tayyibah dan mendalami hukum yang wajib dipelihara ketika membacanya daripada kitab tajwid serta mendapat tunjuk ajar daripada guru yang mahir maka diizinkan kepadanya mengamalkan Toriq Tayyibah.

Keputusan Rasmi MTQSS KPM Kebangsaan 2018

*Keputusan Rasmi MTQSS KPM Kebangsaan 2018*

*Tilawah SM (L)*
🥇Perak 90%
🥈Kelantan 85.5%
🥉Sarawak 84.5%

*Tilawah SM (P)*
🥇Perak 84.5%
🥈Pulau Pinang 81.5% (Tajwid)
🥉Negeri Sembilan 81.5%

*Hafazan SM (L)*
🥇Pahang 92%
🥈Pulau Pinang 91.5%
🥉Kelantan 91%

*Hafazan SM (P)*
🥇Pulau Pinang (92.5%)
🥈Kelantan 90% (Hafaz Dan Lancar)
🥉Selangor 90%

*Syarahan SM (L)*
🥇Johor
🥈Perak 85%
🥉Kelantan 84%

*Syarahan SM (P)*
🥇Kelantan 89%
🥈Sarawak 83% (Isi)
🥉Johor 83%

*Tilawah SR (L)*
🥇 Negeri Sembilan 81%
🥈Melaka 79.5%
🥉Pahang 78%

*Tilawah SR (P)*
🥇Johor 84.5%
🥈Negeri Sembilan 80.5%
🥉Pulau Pinang 74.5%

*Hafazan SR (L)*
🥇Kedah 96%
🥈 Terengganu 92%
🥉Kelantan 91.5%

*Hafazan SR (P)*
🥇 Pahang 93.5%
🥈Sabah 93%
🥉Perak 92%

*Bercerita SR (L)*
🥇Perak 91.8%
🥈Kedah 89.8%
🥉Johor 89.3%

*Bercerita SR (P)*
🥇Pahang 91.5%
🥈Labuan 90.5%
🥉Negeri Sembilan 88.9%

*Anugerah Juara Keseluruhan*

Keseluruhan Lelaki : Perak
Keseluruhan Perempuan : Pahang
Keseluruhan SR : Pahang
Keseluruhan SM : Perak

Keseluruhan : Perak

HUKUM MENCURI NAFAS DLM BACAAN QURAN

HUKUM MENCURI NAFAS DLM BACAAN QURAN

Oleh DR. ABD RAUF

*Mencuri nafas sewaktu bacaan alQuran adalah haram.* Ini kerana dalam pembacaan alQuran akan melibatkan hanya 5 perkara sahaja  sebagaimana yg diajarkan oleh ulamak ilmu tajwid iaitu:

*1) WASAL* (menyambungkan bacaan).
*2) IBTIDA'* (memulakan semula bacaan).
*3) WAQAF* (berhenti bacaan dengan nafas baru dgn niat menyambungkan bacaan).
*4) QATA'* (berhenti terus).
*5) SAKTAH* (berhenti sebentar tanpa mengambil nafas baru dgn niat nak sambungkan bacaan).

Oleh itu jika seseorang itu menyedari ia akan kehabisaan nafas, wajib baginya mencari tempat waqaf yg sesuai dan dibenarkan utk berhenti.

Jika seseorang itu tidak menyedari yg dia kehabisan nafas atau terpaksa berhenti kerana kependekan nafas, maka harus baginya utk waqaf idditori (اضطر) (yakni wakaf kecemasan).

Inilah yg dikatakan oleh Imam al-Jazari:

وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب

*Apakah punca seseorang mencuri nafas?*

Puncanya kerana ia telah *kehabisan nafas tetapi ingin juga menyambungkan bacaannya.*

Pada saya yang menjadi *haram dalam hal mencuri nafas* ini ialah kerana ia boleh dikategorikan sebagai waqaf idditori (terpaksa berhenti kerana kehabisan nafas tetapi tidak kena caranya).

*Maka kaedahnya ialah kita hendaklah mengulang kembali ayat sebelumnya.*

*Sedangkan dalam mencuri nafas ini, ia menyambung ayat selepasnya tanpa mengulang ayat sebelumnya.*

As-Sheikh Sa'id Abu Khalil dalam bukunya الجرجرية في ترتيل القرآن menyatakan:

*Syarat bagi waqaf idditori adalah mengulang kembali bacaannya pada kalimah atau perkataan yg diwaqaf,*

أنه عند استئنافه القراءة يعيد الكلمة التي توقف عليها إن صلح الابتداء بها وإلا رجع الى ما قبلها مما يصلح الابتداء به.

Muhd Khalid Abd Aziz dlm bukunya الوسيط في علم التجويد  menyatakan:
أنه يقف على الكلمة التي اضطر الوقوف عليها ثم يبتدئ منها يصلها بما بعدها إن صلح البدء بها وإلا فيبتدئ بما يصلح البدء به

Kesimpulannya jika kita *terpaksa berhenti,* kita mesti mencari tempat ibtida' bacaan yg dibenarkan dan elok dari sudut maknanya, *bukan dengan mencuri nafas dan menyambung terus bacaan dengan ayat selepasnya.*

*MTQSSKPM PERINGKAT NEGERI KELANTAN 2018

*MTQSSKPM PERINGKAT NEGERI KELANTAN*

*TILAWAH L SK*
1.TUMPAT
2.BACHOK
3.MACHANG

*TILAWAH P SK*
1.TUMPAT
2.PASIR PUTEH
3.KUALA KRAI

*TILAWAH L SM*
1.KOTA BHARU
2.KUALA KRAI
3.PASIR PUTEH

*TILAWAH P SM*
1.KOTA BHARU
2.BACHOK
3.PPD PASIR MAS

*HAFAZAN L SK*
1.KOTA BHARU
2.MACHANG
3.TUMPAT

*HAFAZAN P SK*
1.GUA MUSANG
2.MACHANG
3.TUMPAT

*HAFAZAN L SM*
1.KOTA BHARU
2.BACHOK
3.MACHANG

*HAFAZAN P SM*
1.KOTA BHARU
2.BACHOK
3.PASIR PUTEH

*SYARAHAN L*
1.PASIR MAS
2.TUMPAT
3.KOTA BHARU

*SYARAHAN P*
1.KOTA BHARU
2.MACHANG
3.BACHOK

*BERCERITA L*
1.KOTA BHARU
2.TUMPAT
3.BACHOK

*BERCERITA P*
1.TUMPAT
2.KOTA BHARU
3.PASIR PUTEH

*NASYID SK*
1.MACHANG
2.TUMPAT
3.PASIR MAS

*NASYID SM*
1.KOTA BHARU
2.PASIR MAS
3.KUALA KRAI

Keputusan Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2018

Keputusan Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan 2018

Kategori Qari

Johan : Abdullah Fahmi Che Nor @ Shukri
Negeri : Kelantan
Markah : 87.50%

Naib Johan : Haji Azraie Dato' Abd Hak
Negeri : Melaka
Markah : 86.67%

Ketiga : Dr. Anuar Hasin
Negeri : Perak
Markah : 86.66%

Kategori Qariah

Johan : Suhailah Zulkifly
Negeri : Melaka
Markah : 84.34%

Naib Johan : Nor Ruzana Natiah Jaafar
Negeri : Selangor
Markah : 84.00%

Ketiga : Norhidayah Abd Rahman
Negeri : Terengganu
Markah : 83.66%

Johan Keseluruhan Menghafaz Al-Quran :
Johor Darul Takzim

Johan Keseluruhan Tilawah Al-Quran :
Kelantan Darul Naim

Keputusan Rasmi Majlis Perujian Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Johor Kali ke-62 Tahun 1439H/2018M

Keputusan Rasmi Majlis Perujian Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Johor Kali ke-62 Tahun 1439H/2018M

Kategori Lelaki
1.  Muslim ali - Johan Menunggu 90%
2. Hj berjan - Johor Bahru 87.6%
3. Yusuf kassim - Kota Tinggi 87%

Kategori Perempuan
1. Nurul Nadiah - Johan Menunggu 86.6%
2. Syuhada - Segamat 84%
3. Masfirah - Kulai 82.67%

Johan Keseluruhan
Daerah Johor Bahru 84.71%