Tilawah Quran Kebangsaan 2011

15 Jun 2011 : (1) Suraya Abu Hassan - Johor [Al-Mu'minun:91] (2) Mohd Shukri Ali - W.Persekutuan [Toha:36] (3) Roziah Ayup - Sarawak [Al-Hijr:16] (4) Razman Asmat - Sabah [An-Naml:207] (5) Siti Aishah Md Arif - Perlis [Al-Anbiya'] (6) Anuar Hasin - Perak [Hud:84] (7) Suhailah Zulkifly - Melaka [Yunus:24] (8) Zul-Hasyimi Mohamed Yunus - Pahang [An-Nahl:36] (9) Nor Faizah Panut - Selangor [Al-Baqarah:272]

16 Jun 2011 : (1) Wan Ainuddin Hilmi Abdullah - Johan Menunnggu [Ali-Imran:189] (2) Nor Azrah Ayub - Johan Menunggu [Al-Baqarah:219] (3) Azraie Abdul Hak - Melaka [Al-Qasas:76] (4) Khamariah Yusof -W Persekutuan [Al-Anfal:45] (5) Amirahman Abas - Negeri Sembilan [Ar-Rum:17] (6) Kamariah Ahmad - Perak [An-Nisa':29] (7) Mohd Nazri Daud - Kelantan [Ali-Imran:75] (8) Sobariyah Abdul Hamid - Kedah [Ali-Imran:14]