Keputusan Rasmi MTQSS KPM 2017

Keputusan Rasmi MTQSS KPM 2017

Kategori SR

Tilawah L
1. Mlk 88%
2. Kltn 82%
3. N9 80%

Hafazan L
1. Kedah 96%
2. Perak 94%
3. PP 91%

Bercerita Kisah Dari Al-Quran L
1. Perak 93%
2. Selangor 92.5%
3. WP KL 87.5%

Tilawah P
1. Johor 83%
2. Selangor 81%
3. Kedah 78%

Hafazan P
1. Phg 92%
2. Johor 90%
3. Sabah 89%

Bercerita Kisah Dari Al-Quran P
1. N9 90%
2. Selangor 89.5%
3. Perak 88%

Kategori SM

Tilawah L
1. N9 93%
2. WPKL 86%
3. Johor 85%

Tilawah P
1. Perak 87%
2. Johor 87%
3. Selangor 85%

Hafazan P
1. PP 90%
2. WPKL 88%
3. Perak 87%

Hafazan P
1. Perak 93%
2.  Kltn 93%
3. PP 88%

Syarahan L
1. N9% 90 %
2. Phg 86%
3. Kltn 84%

Syarahan P
1. Mlk 82%
2. N9 80%
3. Tgnu 80%

Johan Keseluruhan Perak.