งานประจำปีมัสยิด รร นูรุ้ลอิสลาม สุเหร่าเขียว 5 ม ค 54 14 14