Gambar2 kenangan & Keputusan tilawah di libya 2010

PEMENANG BAHAGIAN TAJWID: 1.MESIR 95.47% 2.MALAYSIA 94.25% 3.LIBYA 92.75% 4.ALGERIA 91.20% 5.TURKEY 90.00%
PEMENANG BAHAGIAN HIFZ: 1.LIBYA 2.YAMAN 3.IMARAT ARABIYAH 4.NIGERIA 5.PHILIPHINE